ไมล์หิน

1995-1996

การวิจัยการตลาด
1 สายการผลิต
พนักงาน 12
2 คนขาย
660000pcs ส่งออกปี

2009-2012

12 สายการผลิต
102 พนักงาน
29000000pcs ส่งออกปี

XCV

2018

20 สายการผลิต
1 บรรทัดโรลลิ่งสแตน
1 ไถแบบพลิกกลับสายการผลิต
สายการผลิต 1 Subsoiler

1997-2004

6 สายการผลิต
50 คน
ประจำปี 3300000pcs ผลผลิต
2004-2009
9 สายการผลิต
70 พนักงาน
ประจำปี 3300000pcs ผลผลิต

2012-2017

12 สายการผลิต

โรลลิ่งส 1 เส้นเหล็ก

1 พลิกกลับสายการผลิตไถ

สายการผลิต 1 Subsoiler


สอบถามข้อมูลติดต่อเรา