ແກນໄມ

1995-1996

ຄົ້ນຄ້ວາຕະຫຼາດ
1 ຜະລິດຕະພັນ
ພະນັກງານ 12
2 ຂາຍຜູ້ຊາຍ
660000pcs ຜົນປະຈໍາປີ

2009-2012

12 ສາຍການຜະລິດ
102 ພະນັກງານ
29000000pcs ຜົນປະຈໍາປີ

XCV

2018

20 ສາຍການຜະລິດ
1 Rolling ເສັ້ນເຫຼັກ
1 plow ກັບສາຍການຜະລິດ
ສາຍການຜະລິດ 1 Subsoiler

1997-2004

6 ສາຍການຜະລິດ
50 ພະນັກງານ
ປະຈໍາປີ 3300000pcs ຜົນ
2004-2009
9 ສາຍການຜະລິດ
70 ພະນັກງານ
ປະຈໍາປີ 3300000pcs ຜົນ

2012-2017

12 ສາຍການຜະລິດ

1 Rolling ເສັ້ນເຫຼັກ

1 ກັບສາຍການຜະລິດໄຖ

ສາຍການຜະລິດ 1 Subsoiler


ຂໍ້ມູນການຮ້ອງຂໍຕິດຕໍ່ພວກເຮົາ